TEST
Home Tags Jedd Ugay

Tag: Jedd Ugay

Luzon-wide transport ban hurts the poor, subverts public health

Kailangan ng taong pumunta sa palengke para bumili ng pagkain, sa botika para bumili ng gamot, at sa ospital para magpa-check-up o magpa-opera. Paano makararating sa ospital ang buntis para manganak at si lola para magpa-dialysis kung walang pampublikong transportasyon? (People need to go to the market to buy food, to the drugstore to buy medicine, to the hospital for a check-up or an operation. How can the pregnant women get to the hospital to give birth or the grandmother for her dialysis if there is no public transportation?)